DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Röstånga


Röstånga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kågeröd-Röstånga.
Om socknen:Röstånga består av mjukt kuperade dalbygder, omgivna av skogsmark vid Söderåsen.
Ortnamnet (1472 i Reffstangh, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller räv och stång gillerstång eller möjligen tång terrängkil.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från ca 1200 och har skulpterad romansk sydportal. Ett torn påbörjades 1813 och påbyggdes 1939. Kyrkan förlängdes mot öster troligen 1832. En sakristia byggdes 1972 på det medeltida vapenhusets plats i söder.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Röstånga  1832

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta