DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Rolfstorp


Rolfstorps kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:2002 uppgått i Himledalen.
Om socknen:Rolfstorp består av kuperad, öppen odlingsbygd i väster och skogsbygd i öster.
Namnet (1475 Rowelstorp) är lånat från kyrkbyn. Förleden är snarast mansnamnet Rolf, senare leden torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1200-talet och förlängdes åt väster under 1600-talet. Koret och korsarmarna tillkom 1816-17, tornet 1926. Interiören har fragment av kalkmålningar från 1400-talet. Altaruppsatsen och predikstolen är från 1655 och dopfunten från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedi

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta