DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lackalänga


Lackalänga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1917 Lackalänge, 1917- Lackalänga.
Indelning:1997 uppgått i Lackalänga-Stävie.
Om socknen:Lackalänga utgörs av svagt kuperad fullåkersbygd s. om Kävlingeån, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1326 in Lakkælengæ, avser den namngivande kyrkbyn) har tolkats som innehållande ett ånamn Lakk(ä) den långsamt rinnande, syftande på Vegarännan (ett biflöde till Lödde å), och länga långsträckt terrängformation.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten från 1100-talets senare del välvdes under 1400-talet. Den förlängdes mot väster 1850-51 och försågs med torn 1888. I absiden finns romanska kalkmålningar från ca 1200. Altaruppsatsen härrör från 1500-talets slut och predikstolen från ca 1600.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lackalänga17761804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta