DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Söndrum
Indelning:2006 uppgått i Söndrum-Vapnö.
Om socknen:Söndrum består av fullåkersbygd i öster samt småbruten skogsmark längs kusten, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1399 j sonderam sonkn) är lånat från kyrkbyn. Det är ej säkert tolkat.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör från ca 1200. Valven är daterade 1428. Ett trätorn tillkom 1728; det ersattes 1820 av ett stentorn med bibehållande av den gamla spiran. Interiören har kalkmålningar från ca 1430. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1787. Predikstolen härrör från 1600-talets början.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta