DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hardeberga


Hardeberga kyrka 2007, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2006 uppgått i Södra Sandby.
Om socknen:Hardeberga utgör en kuperad fullåkersbygd med ett av Europas största stenbrottsområden.
Ortnamnet (1304 de Harabiærgh, avskrift; avser den namngivande kyrkbyn/herrgården) innehåller biærgh berg och en oklar förled, möjligen hare.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör troligen från ca 1200. Senare under medeltiden förlängdes den mot öster samt välvdes, och vid medeltidens slut tillkom vapenhuset och tornet. Ett nytt smalare kor tillbyggdes och tornet förhöjdes vid en omfattande restaurering 1909-10 efter Theodor Wåhlins ritningar. En äldre altaruppsats från tidigt 1600-tal är bevarad liksom en medeltida dopfunt.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Sularp 1799 
Tygelsjö 1830 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta