DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Falsterbo
Indelning:2002 uppgått i Skanör-Falsterbo.
Om socknen:Falsterbo omfattar den yttre, sydvästra delen av Falsterbonäset och utgör en sandslätt, till stor del bestående av flygsand.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan i F. är omnämnd första gången 1385 och var helgad åt Sankta Gertrud. Den ovanligt långsträckta tegelkyrkans äldsta del är långhuset, troligen byggt på 1300-talet. Under 1400-talet förlängdes detta med ett stort tresidigt kor, kyrkan välvdes och det trappgavelförsedda tornet byggdes. Vid kyrkans sydmur har även funnits ett vapenhus och en sakristia, båda rivna i början av 1800-talet. Fragment finns av kalkmålningar från 1400-talets förra hälft. Kyrkan har ett stort bestånd av medeltida träskulpturer. Främst märks högaltarskåpet från ca 1500 och en bild av Sankt Kristoffer från 1300-talets slut, båda högklassiga nordtyska arbeten. Predikstolen härrör från 1500-talets slut.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta