DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Benestad
Indelning:2002 uppgått i Tomelillabygden.
Om socknen:Benestad består av fullåkersbygd i det inre av Österlen.
Ortnamnet (1437 Benitzstathe) har i förleden ett mansnamn Beni i genitiv.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan från 1100-talets slut har absid och ett stympat torn, vars övre delar revs 1868. Under 1300-talet välvdes kyrkan och försågs med kalkmålningar av Snårestadsgruppen. Omkring 1500 tillkom ytterligare kalkmålningar av Everlövsgruppen. På kyrkogården står en trappgavelförsedd kastal från senmedeltiden.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta