DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hyllie
Indelning:1902 utbrutet Limhamn, 1908 uppgått i Limhamn, 1969 utbruten ur Limhamn.
Om socknen:Hyllie socken (nu uppdelad i H. och Limhamns församlingar) utgjorde en fullåkersbygd vid Öresund, men är sedan länge till stor del tättbebyggd.
Ortnamnet (ca 1130 in uilla Hulloego, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hög (grav)hög och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:H:s medeltida tegelkyrka revs 1889 och ersattes av en nygotisk kyrka som senare fick namnet Limhamns kyrka. H. återuppstod dock som församling och en ny kyrka byggdes 1969 efter Rolf Berghs ritningar.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hyllie 1809 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta