DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stora Slågarp
Namn:Förr Stora Slågerup.
Indelning:1980 uppgått i Alstad.
Om socknen:Ortnamnet (1334-66 de Slokethorp, avser den namngivande kyrkbyn eller kyrkbyn i grannsocknen Lilla Slågarp) innehåller torp nybygge och i förleden troligen ett mansnamn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Den förlängdes och välvdes vid medeltidens slut. Valven har kalkmålningar från 1500-talet. Tornet tillkom 1883. En genomgripande restaurering genomfördes 1872. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Stora Slågarp17661814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta