DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Huaröd


Huaröds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Huaröd består av ett avgränsat, småskaligt brutet kulturlandskap på Linderödsåsen. Området blev sannolikt bebyggt först under medeltiden.
Ortnamnet (1488 in parrochia Hwerødh), som är lånat från kyrkbyn, innehåller huv skyddstak över säd, halm eller hö samt röd röjning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Av en stenkyrka från ca 1200 återstår koret och långhusets östgavel. Den norra korsarmen tillkom 1784, den södra 1859 och tornet 1883. Predikstolen är daterad 1687. Dopfunten härrör från ca 1200.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta