DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Öved


Öveds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1806 införlivat Skartofta, 2002 uppgått i Östra Kärrstorp.
Om socknen:Öved består av storlinjigt kuperad fullåkersbygd med herrgårdsprägel och inslag av lövskog nordöst om Vombsjön.
Ortnamnet (1200-talet in Øwit), lånat från kyrkbyn, innehåller i efterleden with skog och i förleden troligen ö land vid vatten med syftning på läget vid Vombsjön.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa tegelkyrkan med huvudfasad i väster, korta korsarmar och kor med rundade hörn byggdes 1759-61 efter Carl Hårlemans ritningar och är en av Sveriges mest utpräglade rokokokyrkor. Interiörens ursprungliga karaktär är välbevarad. Kyrkan ersatte en medeltida stenkyrka på samma plats.
Västfasaden flankeras av två envånings tegelbyggnader fån ca 1810, den ena ursprungligen byggd som skola, den andra som fattighus, och förbinds med Övedskloster via en rak allé. Skartofta romanska stenkyrka övergavs 1806 och revs 1839.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Skartofta  1835
Tjärby1758 1835
Övedstorp1809  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta