DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Blentarp


Blentarps kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:2006 införlivat Everlöv och Sövde.
Om socknen:Ortnamnet (1491 i Blenterop, avser kyrkbyn) innehåller ursprungligen torp nybygge med oklar förled, möjligen till ett ord med betydelsen rund, tjock e.d., avseende ett höjdparti vid kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:På platsen där Blentarps kyrka är belägen kan det tidigare ha funnits en träkyrka. Kyrkan, som är helgad åt de 11 000 jungfrurna i Köln, är uppförd i romansk stil i slutet av 1100-talet.
Under 1200-talet tillkom vapenhuset och tornet. Tornet som är runt kan eventuellt också ha använts som försvarstorn. Här finns en tornkammare, där bl.a. dop förättades under medeltiden. Tornspiran är åttkantig, en ovanlig form i Skåne. I slutet av 1400-talet slogs valv i kyrkorummet och tornkammaren. De säregna gavlarna i skånsk barkock tillkom i början av 1600-talet.
Bland kyrkans inventarier märks dopfunten från 1100-talet, som tillskrivs Mårten stenmästare. Prediksstolen är tillverkad på 1600-talet och anses vara ett krigsbyte från Ryssland. I kyrkan finns två processionskors från 1200-talet, tillverkade i brons. Altartavlan, som föreställer Kristi uppståndelse, inköptes 1760 från den året innan rivna medeltidskyrkan i Öved.
Källa Länsstyrelsen

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Blentarp 18251842
Kogshult  1843

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta