DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gudmuntorp


Gudmuntorps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Ringsjö.
Om socknen:Gudmuntorp ligger på den kuperade fullåkersbygden söder om Ringsjöarna.
Ortnamnet (1300-33 in parochia Gutmundathorp), som är lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Guthmund samt torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor och tresidig sakristia är byggd 1863 med undantag för tornets nederdel, som troligen är från 1400-talet. Den föregående kyrkan var en romansk absidkyrka från 1100-talet. Bland inventarierna märks en prästbänk från 1573.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Böstofta 18251846
Gudmuntorp181918191846
Rolsberga18071807 
Satsarp  1855

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta