DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Helsingborg Stad


Helsingborgs Sankta Maria kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:Medeltiden Vårfru eller Maria, -1901 Helsingborg Stad, 1902-1918 Hälsingborg Stad, 1919-1926 Hälsingborg, 1927-1970 Hälsingborg Maria, 1971- Helsingborg Maria.
Indelning:1500-talet införlivat S:t Peter och S:t Clemens, senast 1873 utbrutet ur Helsingborg Land, 1919 införlivat Helsingborg Land, 1927 utbrutet Helsingborg Gustav Adolf, 1977 utbrutet Filborna.
Om socknen:Helsingborgs Maria, som omfattar stadens norra centrala delar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan, Sancta Maria, är stadens enda bevarade från medeltiden. Den är en treskeppig pseudobasilika med omgångskor i öster och ett asymmetriskt placerat torn i sydväst. Byggnadsmaterialet är tegel, men i murarna ingår sandstensblock från en äldre byggnad, troligen en kyrka eller ett kapell på samma plats. Kyrkan uppfördes i huvudsak under 1300-talet, men tornet tillkom först ca 1500. Av inventarierna lägger man främst märke till ett nordtyskt altarskåp från 1400-talets mitt, predikstolen, som är utförd av Statius Otto i början av 1600-talet, och ett flertal epitafier från samma århundrade. I kyrkan finns också nio glasfönstermålningar från 1900-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta