DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vessige
Indelning:2006 införlivat Alfshög och Askome.
Om socknen:Ortnamnet (1288 in Wæsøghæ), som är lånat från kyrkbyn, innehåller hög gravhög och möjligen ett äldre namn på nuv. Lillån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor byggdes 1856-59 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats ett krucifix från 1400-talet och en gotländsk dopfunt från ca 1300.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta