DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ystad Garnison
Indelning:1883 uppgått i Helsingborg Garnison.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD