DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Grönby


Grönby kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Anderslöv
Om socknen:Grönby, ligger inom den småkuperade fullåkersbygden på norra Söderslätt.
Ortnamnet (1313 avskrivet pro Gryndby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller grind, här kanske med betydelsen kreatursfålla, och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är till sina äldsta delar från 1100-talet. Långhuset förlängdes mot väster och tornet tillbyggdes troligen under 1400-talet. Vid en ombyggnad ca 1870 revs det romanska absidkoret och kyrkan förlängdes mot öster med en tresidig avslutning samt försågs med korsarmar. I två av långhusvalven finns kalkmålningar från 1300-talet.
Predikstolen härrör från 1600-talet. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Grönby17591812 
Hönsinge 1815 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta