DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gråmanstorp


Gråmanstorps kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Namn:-1944 Gråmanstorp, 1945- Klippan
Indelning:2006 införlivat Vedby och Västra Sönnarslöv.
Om socknen:Ortnamnet Klippan är givet efter Klippans pappersbruk (1688 Pappersmöhlan Klippan), vars namn åsyftar en klippa i Rönne å, vid vilken bruket uppfördes.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan är tillägnad jungfru Maria. Vid uppförandet deltog såväl cisterciensermunkar från Herrevads kloster som byggare och stenmästare från domkyrkobygget i Lund.
Kyrkan är en enskeppig salkyrka. Den stod troligen färdig under andra hälften av 1100-talet. Under 1500-talet slogs kryssvalven och 1802 tillkom vapenhuset.
Enligt text utanför kyrkan.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta