DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sibbarp
Indelning:2006 uppgått i Sibbarp-Dagsås.
Om socknen:Sibbarp består av flera små dalbygder mellan talrika, branta höjdpartier.
Namnet (1267-1333 Sigbiornathorp) är lånat från kyrkbyn. Förleden är mansnamnet Sighbiorn (med kortformen Sibbe), senare leden torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa stenkyrkan med smalare kor härrör troligen från 1200-talet. Koret förlängdes och gjordes tresidigt 1833. Predikstolen och dopfunten av trä härrör från ca 1600. Ett triumfkrucifix från 1400-talet har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta