DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kyrkhult
Om socknen:Kyrkhult består av småskaligt odlingslandskap i en glesbebyggd skogsbygd vid Mörrumsån och landskapsgränserna.
Ortnamnet (1555 Kyrckhylt, avser den namngivande kyrkbyn) har tolkats som hultet, dvs. dungen, vid kyrkvägen mot Jämshög eller hultet ägt av kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den treskeppiga stenkyrkan med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1865 efter Gustaf Dahls ritningar. Altartavlan är målad av Bengt Nordenberg 1867. På kyrkogården är Carl Eldh begravd.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta