DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

S:t Peters kloster


Sankt Peters klosters kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Medeltiden Nunnesogn.
Om socknen:Sankt Peters Kloster ligger i västra delen av Lunds tätort
Ortnamnet (1300-33 in parochia beati Petri Lundis) är lånat från församlingskyrkan, ursprungligen tillhörig Sankt Peters nunnekloster.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den enskeppiga tegelkyrkan med tresidigt kor uppfördes på 1300-talet för ett nunnekonvent av Benediktinorden och föregicks av en romansk stenkyrka. Ett litet torn i nordväst tillkom på 1400-talet. Klostret drogs in vid reformationen och klosterbyggnaderna i norr revs ca 1600. En sakristia i norr tillbyggdes 1928. Altarskåpet från 1500-talets början skänktes 1931. I predikstolen från 1600-talets början ingår delar från 1500-talets mitt.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Värpinge 1821-1822 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta