DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hjärsås


Hjärsås kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Hjärsås består i sydväst av en öppen brytningsbygd mot slätten men i övrigt av en mera glesbebyggd skogsbygd längs sjön Immeln.
Ortnamnet (1426 j Hiærzaas), lånat från kyrkbyn, anses innehålla hjort, här snarast med betydelsen samling av hjortar. Efterleden åsyftar åsen öster om Bivarödsån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av tegel härrör från 1200-talet. Senare under medeltiden välvdes kyrkan och ett torn byggdes, vilket fullbordades först 1773. En korsarm i norr uppfördes 1796. Kyrkan har unik utvändig kalkmålningsdekor från medeltiden. I koret och absiden finns kalkmålningar från ca 1500. Predikstolen härrör från 1593. Dopfunten av gotländskt urprung härrör från 1200-talets senare del. Altartavlan är målad av Gunnar Torhamn.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta