DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Mörrum


Mörrums kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2006 uppgått i Mörrum-Elleholm.
Om socknen:Mörrum består av småbrutna dalbygder kring nedre Mörrumsån, omgivna av glesare skogsbygd.
Ortnamnet (ca 1300 Mørum), lånat från kyrkbyn, innehåller antingen dativ plur. av mör kärr eller en sammansättning av mör och rum öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och med halvrund sakristia i öster byggdes 1844-47 efter J.F. Åboms ritningar med användande av murverk från en 1774 breddad medeltidskyrka. En äldre altaruppsats från 1600-talets början är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta