DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Getinge


Getinge kyrka 2009, foto: Guno Haskå

Om socknen:Getinges centrala del utgörs av fullåkersbygd i Suseåns flacka dalgång; därintill finns kuperade odlingsbygder, och i öster är ett vilt skogsområde beläget.
Namnet (1298 Getynge, Getonge), som ursprungligen avser kyrkbyn, är flertydigt. Möjligen ingår djurbeteckningen get.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Av en romansk absidkyrka av sten från 1100-talets senare del återstår långhuset, som förlängdes mot öster och försågs med halvrund koravslutning vid en ombyggnad 1830. Tornet fick sin nuvarande utformning 1890. Den rikt skulpterade dopfunten av trä härrör troligen från 1687.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta