DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vittsjö


Vittsjö kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Vittsjö består av tämligen glesbebyggd, myrrik skogsbygd med tätorten vid Vittsjön i centrum.
Ortnamnet (1511 Wiszø sogenn, avskrift) är lånat från kyrkbyn, vars namn åsyftar läget vid Vittsjön. Det har senast tolkats som innehållande fornda. with skog.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör troligen från 1100-talets senare del och välvdes under 1400-talet. En korsarm i norr tillbyggdes 1772 och tornet 1828. Altaruppsatsen och predikstolen härrör från ca 1590. Ett triumfkrucifix från ca 1500 har bevarats liksom den med kyrkan samtida dopfunten.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta