DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Idala
Om socknen:Idala är en begränsad dalgångsbygd vid Löftaån, omgiven av bruten, bergig skogmark.
I ortnamnets (1461 Ydale) förled ingår ett mot fornvästnordiskans ýr idegran svarande trädnamn. I efterleden ingår plural av ordet dal.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:I ortnamnets (1461 Ydale) förled ingår ett mot fornvästnordiskans ýr idegran svarande trädnamn. I efterleden ingår plural av ordet dal.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet

Idala J112-2-151919-1925
Horred J112-2-161919-1925

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta