DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Torekov


Torekovs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Torekov består av begränsad odlingsbygd och tätbebyggelse på Bjärehalvöns västra del samt Hallands Väderö.
Ortnamnet (1489 avskrift Torekow), lånat från kyrkbyn, anses innehålla ett thora höjd och kove välvning med syftning på den bukt där Torekov ligger.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn byggdes 1862-63 och ombyggdes kraftigt 1950-53. Den ersatte en stor medeltidskyrka. Från denna har bl.a. bevarats en madonna från 1200-talets senare del, nu i Lunds universitets historiska museum.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta