DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Husie


Husie kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Husie och Södra Sallerup.
Om socknen:Husie har varit en delvis småkuperad fullåkersbygd, som nu till stor del är tättbebyggd.
Ortnamnet (1345 de Hwsæ), lånat från kyrkbyn, innehåller en böjningsform av hus med senare anslutning till namn på -ie av ursprungligt -høghi (hög).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med tresidigt kor är byggd 1856 efter C.G. Brunius ritningar, varvid den föregående kyrkans senmedeltida torn behölls. Storklockan är gjuten 1519.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Husie17731812 
Kvarnby 1806 
Kvarnby 1806 
Östra Skrävlinge1773  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta