DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skivarp
Indelning:2002 införlivat Svenstorp, Västra Vemmenhög, Östra Vemmenhög och Västra Nöbbelöv.
Om socknen:Ortnamnet (1303 in Skipathorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och möjligen skipari sjöfarare, kanske använt som mansbinamn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av kalksten med absidkor byggdes under andra hälften av 1100-talet. På 1400-talet välvdes den och försågs med ett trappgaveltorn. Kalkmålningarna av Lilla Harrie-gruppen är från ca 1500. I mitten av 1800-talet tillkom korsarmarna. Altaruppsatsen och predikstolen har daterats till 1600-talet. Dopfunten av kalksten är medeltida.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Almaröd17991818 
Skivarp17871805-1806 
Steglarp1770  
Öremölla17661807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta