DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Verum


Verum kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Verum består av begränsade strand- och dalbygder kring Helgeå och Verumsån, omgivna av glesare skogsbygd.
Ortnamnet (1160-talet Vuerem, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ett antaget, flertydigt, äldre namn Wær(a) på Verumsån och hem boplats, gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör från ca 1200. En korsarm i norr byggdes 1807 och en absidformad sakristia i öster något senare. Vid en omfattande ombyggnad 1911-13 efter Theodor Wåhlins ritningar förlängdes kyrkan mot väster och försågs med torn. En äldre altaruppsats är utförd 1757 av Johan Ullberg. Predikstolen dateras till 1702.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta