DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Karlskrona Amiralitet
Namn:Officiellt: Kungliga Karlskrona Amiralitet.
Om kyrkan:Amiralitetskyrkan Ulrica Pia är en lanterninkrönt centralkyrka med korsarmar, byggd av trä, troligen efter Erik Dahlberghs ritningar, och invigd 1685. Utanför kyrkan står den berömda fattigbössan "Gubben Rosenbom", tidigast omnämnd 1793 och 1956 ersatt av en kopia. Kyrkan byggdes, liksom stadsförsamlingens första kyrka (riven på 1750-talet), som ett provisorium, och en ny korsformig amiralitetskyrka av sten, efter förslag av Carl Hårleman och C.J. Cronstedt, påbörjades 1760 vid bastion Wachtmeister på nuv. Amiralitetsslätten. Murarna uppfördes till ungefär halv höjd, men arbetet avtynade p.g.a. penningbrist för att helt avstanna efter stadsbranden 1790. Murarna revs ca 1860. Mot slutet av 1800-talet uppgjordes flera förslag till ny amiralitetskyrka, det sista av Gustaf Améen 1904, men projektet skrinlades definitivt 1905. Amiralitetsklockstapeln av trä från ca 1700 fick sitt nuvarande nyklassicistiska utseende ca 1780. Kungsmarkskyrkan är byggd 1974.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta