DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gödestad
Indelning:2002 uppgått i Himledalen.
Om socknen:Gödestad består närmast av fullåkersbygd runt ett brutet bergsparti norr om Himleån.
Namnet (1363 Gøtestade), som ursprungligen avser kyrkbyn, innehåller mansnamnet Göte och stadh i betydelsen bostad, gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor är byggd 1895-97 efter A.C. Petersons ritningar. Dess medeltida föregångare kvarstår som ruin. Foten till en gotländsk dopfunt från ca 1300 har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta