DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lockarp
Indelning:1983 uppgått i Oxie.
Om socknen:Lockarp ligger på Söderslätts fullåkersbygd invid Malmö.
Ortnamnet (1283 in Lokkathorp, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ett mansnamn Lokki den lockige och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare kor är byggd 1885-86 efter Ernst Jacobssons ritningar med användande av medeltida murverk. Altaruppsatsen härrör från 1706 och predikstolen från 1589. Dopfunten är medeltida.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lockarp17611805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta