DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Rödeby


Rödeby kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:1951 indelad i två kbfd: Rödeby norra kbfd och Rödeby södra kbfd, 1983 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Om socknen:Rödeby består av en mindre, delvis tättbebyggd dalbygd i söder, i övrigt av småskalig skogsbygd kring mellersta Lyckebyån.
Ortnamnet (1400-talet Rodheby, avskrift; 1500-talets början i Rødeby soken), lånat från kyrkbyn, innehåller by gård, by och troligen ett rodha röjd odlingsmark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1875-77 och ersatte en medeltida stenkyrka. Koret har glasmålningar av Pär Andersson från 1986. Altaruppsatsen härrör från 1673.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta