DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vallby


Vallby kyrka 2009, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Hammenhög.
Om socknen:Vallby består av mjukt kuperad fullåkersbygd innanför Österlens sydöstra kust.
Ortnamnet (1145 Walby, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller vall slät mark, slätt och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1100-talet och välvdes under 1400-talet. Den förlängdes mot öster samt försågs med en korsarm i norr 1782. Vid en ombyggnad 1870-71 tillkom tornet, en korsarm i söder och en halvrund sakristia i öster. Interiören har kalkmålningar från 1400-talet. I kyrkan ligger Jens Holgersen Ulfstand begravd.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta