DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Torup


Västra Torups kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1926 Torup (i Västra Göinge), 1926- Västra Torup.
Om socknen:Västra Torup är en småbruten skogsbygd med spridd bebyggelse, delvis i höjdlägen.
Ortnamnet (1504 j Torderp sogn), lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Thorth och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200 och hade ursprungligen västtorn, vars övre delar revs i samband med valvslagningen under 1400-talet. Ett nytt torn uppfördes något senare väster därom och fick sitt nuvarande utseende 1861. Altaruppsatsen är utförd av Johan Ullberg 1761. Ett triumfkrucifix från 1400-talets senare del är bevarat.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta