DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ilstorp


Ilstorps kyrka 2009, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Sjöbo.
Om socknen:Ilstorp ligger på flack sandslätt och utgör till större delen fullåkersbygd.
Ortnamnet (1546 Igelstrup), som är lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och i förleden sannolikt ett mansnamn Ighil.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare kor härrör från 1200-talets mitt. På 1400-talet välvdes den och försågs med vapenhus i söder. Vid 1800-talets mitt tillkom absiden och vapenhuset påbyggdes med en klockvåning. Altaruppsatsen och predikstolen härrör från tidigt 1600-tal.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ilstorp1760 1829

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta