DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Sönnarslöv


Västra Sönnarslövs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:-1885 Sönnarslöv (i Södra Åsbo härad), 1885- Västra Sönnarslöv.
Indelning:2006 uppgått i Klippan.
Om socknen:Västra Sönnarslöv består av fullåkersbygd på slätten söder om Rönne å samt brant skogsmark på Söderåsen.
Ortnamnet (1510-talet til Söndersleff, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och i förleden troligen ett mansnamn Sundar eller Sunnar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den gotlandsinspirerade nygotiska kyrkan av sten och tegel med torn och smalare kor byggdes 1893-94 och ersatte en medeltida stenkyrka.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta