DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bolshög
Indelning:2003 uppgått i Stiby.
Om socknen:Bolshög är fullåkersbygd på Österlen.
Ortnamnet (1491 i Bulshoyes sogn) innehåller bol mindre gård samt hög (grav)hög, väl syftande på den stora gravhögen invid kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med brett torn är byggd vid 1100-talets mitt. Det romanska koret ersattes 1869 av ett nytt med två korsarmar och absidformad sakristia. Altaruppsatsens mittparti består av en alabasterrelief från 1500-talet. Dopfunten är från 1100-talets slut.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta