DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Konga


Konga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kågeröd-Röstånga.
Om socknen:Konga består i söder av en småbruten odlingsbygd, som mot norr övergår i kuperad skogsbygd.
Ortnamnet (1390 in Kunghe, avser den namngivande kyrkbyn) är inte tillfredsställande tolkat.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200 och välvdes under 1400-talet. Den förlängdes mot väster samt försågs med torn 1796. Långhusets västligaste valv slogs 1910. Interiören har kalkmålningar från ca 1500. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gillastiga  1854
Konga178418081839

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta