DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Karaby


Västra Karaby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Äldre former bland andra Västra Carieby och Väster Karleby.
Om socknen:Västra Karaby består av delvis kuperad fullåkersbygd söder om Saxån samt något skog och tätbebyggelse mot Öresund.
Ortnamnet (1267-99 de Karlaby majore, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller by gård, by och genitiv plur. av karl, kanske åsyftande tjänare hos kungen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Byggdes 1822-26 och från den föregående medeltidskyrkan behölls det 1794 tillfogade tornet.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Björntorp17841807 
Henkelstorp 1811-18121834-1835
Håkanstorp1784 1832
Västra Karaby1778-1780  
Ålstorp178418111837-1839

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta