DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hjärnarp


Hjärnarps kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Hjärnarp-Tåstarp.
Om socknen:Hjärnarp består i sydvästra delen av en sluttande fullåkersbygd, medan större delen är ett småskaligt kulturlandskap på Hallandsåsen.
Ortnamnet (1406 j Hiernorp sogn), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och i förleden antingen mansnamnet Hiarni eller hiarni hjärna i betydelsen höjd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och sakristia byggdes 1842-43 och ersatte en medeltida stenkyrka. Korväggens målning är utförd av Pär Siegård 1957. En dopfunt från ca 1200 är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta