DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Nävlinge


Nävlinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Vinslöv.
Om socknen:Nävlinge utgör en tämligen glesbebyggd skogsbygd på Nävlingeåsen.
Ortnamnet (1200-talets mitt in Næflingi, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning, sannolikt bildad till næf näbb med syftning på ett utskjutande terrängparti.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med trappgaveltorn och absidformat kor i öster byggdes 1856 efter C.G. Brunius ritningar och ersatte en romansk stenkyrka, från vilken en romansk dopfunt bevarats.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta