DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Håslöv
Namn:-1920 Hårslöv, 1920- Håslöv.
Indelning:1997 uppgått i Räng.
Om socknen:Håslöv är en lätt böljande fullåkersbygd på Söderslätt.
Ortnamnet (1409 in Hasløf, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och möjligen en motsvarighet till fornvästnordiska háss hes, här torr, skrovlig (med syftning på mark, vegetation).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska korskyrkan av gult tegel med torn och halvrunt avslutade korsarmar och kor byggdes 1879-80 efter Helgo Zettervalls ritningar och ersatte en romansk absidkyrka. Från denna har bevarats altaruppsats, predikstol och dopfunt från tidigt 1600-tal.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hemanstorp 1806 
Norra Håslöv 1813 
Södra Håslöv17701812 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta