DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östraby


Östraby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Västerstad.
Om socknen:Östraby består av småkuperad fullåkersbygd med några mindre skogsmarker i öster.
Ortnamnet (1495 avskrift Østerwæsterstade, 1570-talet Østerstadt Sognn), lånat från kyrkbyn, innehöll ursprungligen plur. av fornda. stath ställe. Möjligen är bebyggelsen en utflyttning från kyrkbyn i grannsocknen Västerstad.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Den förlängdes mot väster samt försågs med torn 1662. En korsarm i söder tillfogades 1836 samtidigt som interiören fick trätunnvalv. Altartavlan är från 1604 och predikstolen från 1601. En Anna själv tredje-skulptur, troligen från 1400-talets senare del, har bevarats. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Brunnslöv176818271841
Fallstorp  1829
Hjärås17661819 
Oderup  1833
Orås176618131831
Satsarp 1817 
Sniberup1796  
Östraby17761819 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta