DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Vemmenhög


Östra Vemmenhögs kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Skivarp.
Om socknen:Östra Vemmenhög består av fullåkersbygd kring Dybäcksån vid Söderslätts kust, kuperad i väster
Ortnamnet (1315 in Wæmundehøgh østre, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) har samma ursprung som Västra Vemmenhög
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan av sten härrör från slutet av 1100-talet och försågs något senare med torn. Valven tillkom vid 1300-talets slut. Ett gravkor byggdes ca 1580 för flera adelssläkter i trakten. Kyrkan tillbyggdes 1743 med korsarmar och förlängdes 1775 mot öster med ett nytt kor. År 1860 påbyggdes tornet. Kalkmålningar är bevarade från ca 1400 och från 1500-25. En romansk dopfunt är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Dybeck 1824 
Ölöv 1811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta