DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Mjällby


Mjällby kyrka 2008, foto: Cecilia Lagesson Madeja

Namn:Har stundom kallats Mellby.
Om socknen:Mjällby utgörs av kustslätt på Listerlandet med bergkullar längs stranden, till större delen fullåkersbygd.
Ortnamnet (1310 ecclesie Myathølby), lånat från kyrkbyn, innehåller by gård, by. Förleden, ett miædhal i mitten befintlig, åsyftar möjligen läget mitt på Listerlandet.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och med sakristia i öster byggdes 1788-92 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats altaruppsatsen med antemensale från 1621, den ungefär samtida predikstolen och ett triumfkrucifix från 1400-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta