DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Kärrstorp


Västra Kärrstorps kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Namn:-1885 Kärrstorp (i Oxie härad), 1885- Västra Kärrstorp.
Indelning:2002 uppgått i Svedala.
Om socknen:Västra Kärrstorp består av kuperad fullåkersbygd vid slättens övergång i backlandskap.
Ortnamnet (1385 Kerstorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och troligen kärr.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan av sten med ofullbordat eller senare stympat torn härrör från ca 1200. Den välvdes under 1400-talet. Korsarmar i norr och söder tillkom 1864 liksom kor/sakristia i absidform.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kärrstorp 1805 
Lilla Svedala1791-1794  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta