DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Farstorp


Farstorps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Farstorp är en småbruten dalgångs- och skogsbygd.
Ortnamnet (1241 de Fathertsthorp), som är givet efter kyrkbyn, innehåller mansnamnet Fathir och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med ursprungligt brett torn är byggd under 1100-talets senare del. En korsarm i norr tillbyggdes 1829. I koret och absiden finns kalkmålningar från ca 1500 ur Everlövsmästarens krets. Altaruppsatsen med baldakin och antemensale är samtida med den 1593 daterade predikstolen.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta