DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Hoby


Västra Hoby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Hoby (i Torna härad), 1885- Västra Hoby.
Indelning:1992 uppgått i Torn.
Om socknen:Västra Hoby består av mjukt kuperad fullåkersbygd s. om Kävlingeån.
Ortnamnet (1366 in Hoby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller by gård, by och en oviss förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten i romanskinspirerad stil med smalare tresidigt kor / sakristia byggdes 1885 och ersatte en medeltidskyrka, vars torn från 1400-talet bevarades.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hoby 1817 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta